Wat is een SWOT-analyse en hoe maak je er een?

4 min read

Een SWOT-analyse is een tool die bedrijven en individuen gebruiken om inzicht te krijgen in hun sterke en zwakke punten, en om hun kansen en bedreigingen op de markt te identificeren.

De term SWOT is een acroniem dat staat voor: Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen.

Laten we het volgende voorbeeld nemen: Apple Inc. Een van hun sterktes is hun sterke merkidentiteit en de kwaliteit van de producten, terwijl een van hun zwaktes het prijsniveau van hun producten is. Een kans voor Apple zou de groeiende markt voor draagbare technologie kunnen zijn, en een mogelijke bedreiging zou de hevige concurrentie in de technologiemarkt kunnen zijn.

Sterktes en zwaktes

Wanneer we denken aan sterktes en zwaktes, denken we vaak aan interne factoren. Dit zijn elementen die binnen een organisatie worden beheerd en waarover zij controle hebben.

Sterktes zijn de positieve kenmerken van een organisatie die haar een voordeel geven. Deze kunnen variëren van sterke financiële middelen, bekwaam personeel, unieke middelen tot een goede bedrijfsreputatie.

Sterkten kunnen ook bedreigingen worden.

“Strengths can also turn into threats at the industry level. Take the taxi business. A market monopoly in many cities, it looked stronger than ever in 2009. That was the year a smartphone-enabled ride-hailing service, then called UberCab, was founded.” 

Harvard Business Review

Zwaktes zijn interne factoren die een organisatie kunnen hinderen om haar doelstellingen te bereiken. Dit kan een gebrek aan middelen zijn, een zwakke merkidentiteit, slechte klantenservice, of een lage medewerkertevredenheid.

En zwaktes kunnen sterktes worden. SpaceX concurreerde tegen grote gevestigde partijen, zoals NASA en Boeing. Dat betekent dat ze moesten inzetten op het herdenken van de traditionele technieken.

Ook een bekende advertentie campagne van een autoverhuurbedrijf was: “We Try Harder”. Ze gaven toe dat zij niet de grootste en populairste keuze waren. Ze konden het daarom niet veroorloven om slechte service te bieden. Ze moeten overal een schepje bovenop doen. De campagne was een enorm succes.

Diepere duik in swot: kansen en bedreigingen

Kansen en bedreigingen zijn externe factoren waar bedrijven geen controle over hebben, maar die zij kunnen benutten of beheersen.

Kansen zijn factoren in de externe omgeving die een bedrijf kan benutten om zijn doelstellingen te bereiken. Dit kan variëren van nieuwe markten, technologische ontwikkelingen, beleidsveranderingen, of trends in de consumentenvraag.

Bedreigingen zijn externe factoren die een bedrijf kunnen hinderen om zijn doelstellingen te bereiken. Dit kan concurrentie zijn, economische recessies, negatieve publiciteit, veranderingen in consumentengedrag of wetgevende veranderingen.

Voorbeeld SWOT-analyse

Een voorbeeld van een SWOT-analyse voor een fictief bedrijf: GroenLand, een startup die gespecialiseerd is in het leveren van duurzaam geproduceerde voedselproducten.

Sterktes

 • Uniek bedrijfsmodel dat duurzame landbouw bevordert.
 • Hoogwaardige, natuurlijke producten die aantrekkelijk zijn voor gezondheidsbewuste consumenten.
 • Sterke betrokkenheid bij maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

Zwaktes

 • Hogere prijsklasse in vergelijking met conventionele voedselproducten.
 • Beperkte distributiekanalen.
 • Nog steeds een onbekend merk voor veel consumenten.

Kansen

 • Toenemende vraag naar duurzame en gezonde voedselproducten.
 • Beleidswijzigingen en overheidssubsidies voor duurzame landbouw kunnen het bedrijf helpen groeien.
 • Partnerschappen met grotere retailers kunnen de distributie en zichtbaarheid van het merk vergroten.

Bedreigingen

 • De intensieve concurrentie in de voedsel- en drankenindustrie.
 • Potentiële prijsvolatiliteit in de markt voor duurzame grondstoffen.
 • Eventuele negatieve economische veranderingen kunnen de vraag naar duurdere, duurzame producten verminderen.

Op basis van de SWOT-analyse kun je actiepunten opstellen

 1. Benut sterke punten om kansen te pakken: Het bedrijf heeft een uniek bedrijfsmodel dat duurzame landbouw bevordert en hoogwaardige, natuurlijke producten aanbiedt. Het zou deze sterktes kunnen benutten om de groeiende vraag naar duurzame en gezonde voedselproducten te benutten. Actiepunten kunnen zijn:
  • Investeer in marketing en bewustwordingscampagnes om het bewustzijn van het merk en de waarden te vergroten.
  • Ontwikkel nieuwe producten of lijnen die aansluiten bij de behoeften en wensen van gezondheidsbewuste consumenten.
 2. Werk aan zwakheden om kansen te benutten: Het bedrijf heeft een hogere prijsklasse en beperkte distributiekanalen. Het zou moeten werken aan het verbeteren van deze gebieden om de kansen op de markt volledig te benutten. Actiepunten kunnen zijn:
  • Overweeg het opzetten van partnerschappen met grotere retailers om de distributie en zichtbaarheid van het merk te vergroten.
  • Zoek naar manieren om de operationele efficiëntie te verbeteren en de kosten te verlagen zonder concessies te doen aan de kwaliteit of duurzaamheid van de producten.
 3. Benut sterktes om bedreigingen te minimaliseren: De sterke betrokkenheid van het bedrijf bij maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid kan helpen om potentiële bedreigingen, zoals intensieve concurrentie, te minimaliseren. Actiepunten kunnen zijn:
  • Positioneer het bedrijf als leider in duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de voedsel- en drankenindustrie.
  • Bouw sterke relaties op met klanten en partners door middel van transparantie en betrokkenheid bij duurzaamheidsinitiatieven.
 4. Adres zwakheden om bedreigingen te vermijden: Het bedrijf heeft een hogere prijsklasse en beperkte distributiekanalen, wat kan leiden tot problemen als de economische omstandigheden verslechteren of als de concurrentie toeneemt. Actiepunten kunnen zijn:
  • Overweeg het introduceren van meer betaalbare producten of productlijnen om aantrekkelijk te blijven voor klanten tijdens economische neergang.
  • Breid het distributienetwerk uit en zoek naar nieuwe markten om minder afhankelijk te zijn van enkele verkoopkanalen.

De kunst van de SWOT-analyse: hoe maak je er een?

Het maken van een SWOT-analyse is eenvoudiger dan het lijkt. De eerste stap is om een matrix te maken met vier vakken. Zet sterktes en zwaktes aan de bovenkant, kansen en bedreigingen aan de onderkant. Vul elk vak in met relevante informatie.

Het verzamelen van deze informatie kan gebeuren door brainstormsessies met het team, klant- en marktonderzoek, of door het analyseren van financiële gegevens. Wat belangrijk is, is om eerlijk en kritisch te zijn. De waarde van een SWOT-analyse ligt in zijn eerlijkheid.

SWOT-analyse vs. PEST-analyse

Een PEST-analyse is een ander handig hulpmiddel voor bedrijven. Het staat voor Politiek, Economisch, Sociaal en Technologisch, en het helpt bij het analyseren van de macro-economische factoren die van invloed kunnen zijn op een bedrijf.

Hoewel een SWOT-analyse meer gericht is op zowel de interne als externe situatie van een bedrijf, richt een PEST-analyse zich meer op de externe macro-economische factoren. Beide zijn waardevol en kunnen samen worden gebruikt om een vollediger beeld van de situatie te krijgen.

De rol van SWOT-analyse in strategisch management

Een SWOT-analyse is een cruciaal element in het strategisch managementproces. Het helpt bij het vaststellen van doelstellingen, het ontwikkelen van strategieën en het nemen van beslissingen.

De resultaten van een SWOT-analyse kunnen bedrijven helpen om strategieën te formuleren die hun sterke punten benutten en hun zwakke punten verbeteren, kansen in de markt benutten en zich beschermen tegen potentiële bedreigingen.

Volgens een studie van het Strategic Management Journal in 2023, hebben bedrijven die regelmatig SWOT-analyses uitvoeren, een 60% hogere kans op het succesvol bereiken van hun strategische doelstellingen. Daarom is het cruciaal om deze analyses als onderdeel van het strategisch managementproces te beschouwen.

Wat is de Blue ocean strategy en hoe pas…

In traditionele markten, aangeduid als ‘rode oceanen’, vinden we een speelveld dat verzadigd is met concurrenten. Ze bevechten een bekende markt met gevestigde spelregels....
Ruben Bunskoeke
2 min read

Het verschil tussen missie en visie: het kompas en…

In het bedrijfsleven worden de termen ‘missie’ en ‘visie’ vaak gebruikt, maar zelden volledig begrepen. Ze worden soms zelfs door elkaar gebruikt, wat de...
Ruben Bunskoeke
4 min read

De opkomst van werken op afstand: hoe technologie het…

Vanuit huis werken. Sommige mensen vinden het een hemel, anderen een hel. Voor 2020 (COVID) was thuiswerken vrij zeldzaam. Het was iets voor zelfstandige...
Ruben Bunskoeke
2 min read