Het verschil tussen missie en visie: het kompas en de bestemming:

4 min read

In het bedrijfsleven worden de termen ‘missie’ en ‘visie’ vaak gebruikt, maar zelden volledig begrepen. Ze worden soms zelfs door elkaar gebruikt, wat de verwarring alleen maar groter maakt.

De missie, het kompas, stuurt de dagelijkse activiteiten en beslissingen, terwijl de visie, de kaart, het uiteindelijke doel van het bedrijf weergeeft

De oorsprong van missie en visie

Het concept van missie en visie is niet nieuw. Het gaat ver terug in de geschiedenis, lang voordat het een mainstream werd in de zakelijke wereld. In de oudheid gebruikten leiders, filosofen en strategen principes die vergelijkbaar zijn met wat we nu kennen als missie en visie om hun mensen te leiden en te inspireren.

In het oude China werd de ‘Mandate of Heaven’ gezien als een soort missie, een goddelijke opdracht die de keizer had om rechtvaardigheid en welzijn voor zijn volk te waarborgen. Ook in het oude Griekenland hadden filosofen zoals Plato en Aristoteles duidelijke visies over hoe een ideale samenleving eruit zou moeten zien en hoe men ernaar zou moeten streven.

Het was echter pas in de late twintigste eeuw, met de opkomst van strategisch management, dat de termen ‘missie’ en ‘visie’ vaste voet aan de grond kregen in de bedrijfswereld. Hoewel de exacte oorsprong moeilijk te traceren is, wordt algemeen aangenomen dat het idee van het hebben van een bedrijfsmissie en -visie sterk is beïnvloed door managementgoeroes zoals Peter Drucker, die het belang van ‘doelgericht management’ benadrukten.

Wat is een missie?

Het hebben van een doel kan iets simpels zijn als het invullen van je belastingformulier of iets groots als het lopen van een marathon. In de bedrijfswereld gaat dit over op een missie. De missie van een bedrijf gaat over het ‘waarom’. Waarom doet dit bedrijf wat het doet? Een goed gedefinieerde missie schetst de huidige status en de kerndoelen van een bedrijf. Het is wat het bedrijf elke dag uit het bed krijgt.

Een bedrijf zonder missie is als een schip zonder roer – het heeft geen richting en het heeft geen idee waar het naartoe gaat. Het doel van de missie is om richting en betekenis te geven aan het werk dat het bedrijf doet. Het geeft medewerkers een reden om te komen werken en het geeft klanten een reden om te kopen. Een goed voorbeeld van een missie is die van Tesla:

‘To accelerate the advent of sustainable transport by bringing compelling mass market electric cars to market as soon as possible’

Tesla missie

Deze missie is specifiek, duidelijk en betekenisvol.

Waarom een missie belangrijk is

Een sterke missie biedt richting en focus. Het helpt bedrijven om zich te concentreren op wat echt belangrijk is en kunnen makkelijker afleidingen aan de kant te zetten.

Enkele voordelen van het hebben van een sterke missie:

 • Het schept duidelijkheid: Medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt en wat het bedrijf hoopt te bereiken.
 • Het motiveert: Een missie die aansluit bij de waarden van medewerkers kan hen motiveren om harder te werken en meer betrokken te zijn.
 • Het leidt tot betere besluitvorming: Met een duidelijke missie kan een bedrijf betere strategische beslissingen nemen.

De opbouw van een effectieve missie

Er zijn wel enkele algemene richtlijnen die je kunt volgen:

 • Maak het relevant: Een effectieve missie moet relevant zijn voor je bedrijf en je klanten.
 • Wees specifiek: Een goede missie moet duidelijk definiëren wat je bedrijf doet, voor wie het dit doet en waarom het dit doet.
 • Maak het inspirerend: Een missie moet mensen inspireren. Het moet iets zijn waar zowel werknemers als klanten achter kunnen staan.
 • Hou het simpel: Een missie moet gemakkelijk te begrijpen en te onthouden zijn.

Hier zijn enkele voorbeelden van sterke missies:

 • “Organiseer de informatie van de wereld en maak deze universeel toegankelijk en bruikbaar” – Google
 • “Verbinden van mensen door middel van het delen van verhalen” – Airbnb
 • “Het mogelijk maken van duurzame energie voor iedereen” – SolarCity

Wat is een visie?

Een visie is, eenvoudig gezegd, de ‘wat’. Het geeft aan waar een organisatie naartoe wil, wat het wil bereiken. Het is een toekomstgericht beeld dat het bedrijf wil bereiken. Het is als een landschap aan de horizon, iets dat inspireert en een streefdoel voorstelt.

Laten we Microsoft als voorbeeld nemen. Hun visie was: “Een pc op elk bureau en in elk huis”. Deze visie gaf duidelijk weer waar het bedrijf naartoe wilde en hielp het bij het formuleren van strategieën om dit te bereiken.

Waarom een visie belangrijk is

Net als bij een missie speelt een visie een belangrijke rol in het succes van een organisatie. Het dient als een noordster, een leidraad die medewerkers helpt om hun inspanningen op elkaar af te stemmen en richting te geven aan hun werk.

Enkele voordelen van het hebben van een sterke visie zijn:

 • Het inspireert en motiveert: Een krachtige visie kan medewerkers inspireren en motiveren om harder te werken en zich meer in te zetten voor het bedrijf.
 • Het creëert een gevoel van doelgerichtheid: Een visie helpt medewerkers te begrijpen hoe hun werk bijdraagt aan het grotere geheel.
 • Het bevordert het nemen van risico’s: Een duidelijke visie moedigt medewerkers aan om risico’s te nemen en nieuwe ideeën te verkennen om deze te bereiken.

Een duidelijke en gedeelde visie binnen een organisatie kan een positief effect hebben op de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers en de algehele prestaties van de organisatie.

De opbouw van een effectieve visie

Hier zijn enkele tips om je te helpen:

 • Maak het ambitieus: Een visie moet ambitieus en inspirerend zijn. Het moet mensen uitdagen om het beste uit zichzelf te halen.
 • Houd het gefocust: Een visie moet gericht en specifiek genoeg zijn om de juiste strategieën en plannen te leiden.
 • Houd het relevant: De visie moet relevant zijn voor je bedrijf en markt.
 • Wees duidelijk: Vermijd jargon en zorg ervoor dat je visie eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen is.

Hier zijn enkele voorbeelden van effectieve visies:

 • “Een wereld creëren waarin iedereen de kracht van technologie kan benutten om te werken, leren, spelen en communiceren” – Microsoft
 • “Mensen de mogelijkheid bieden om overal ter wereld verbinding te maken en inhoud te delen die belangrijk voor hen is” – Facebook
 • “Het leven van mensen verbeteren door ze te helpen tijd en geld te besparen” – Walmart

Een effectieve visie kan een krachtig middel zijn om je organisatie vooruit te helpen en de weg naar succes te plaveien.

Wat is de Blue ocean strategy en hoe pas…

In traditionele markten, aangeduid als ‘rode oceanen’, vinden we een speelveld dat verzadigd is met concurrenten. Ze bevechten een bekende markt met gevestigde spelregels....
Ruben Bunskoeke
2 min read

De opkomst van werken op afstand: hoe technologie het…

Vanuit huis werken. Sommige mensen vinden het een hemel, anderen een hel. Voor 2020 (COVID) was thuiswerken vrij zeldzaam. Het was iets voor zelfstandige...
Ruben Bunskoeke
2 min read

Wat is een SWOT-analyse en hoe maak je er…

Een SWOT-analyse is een tool die bedrijven en individuen gebruiken om inzicht te krijgen in hun sterke en zwakke punten, en om hun kansen...
Ruben Bunskoeke
4 min read