Agile rollen: De taken en dag van een Product Owner en de Scrum Master

5 min read

De verschillende Agile rollen kun je vergelijken met het organiseren van een toneelstuk. Iedereen heeft een taak om het verhaal naar voren te helpen. In een Agile omgeving kan de cast variëren, maar enkele hoofdrolspelers zijn vaak aanwezig: de Product Owner, de Scrum Master en het Ontwikkelteam.

De Product Owner is als de regisseur van het toneelstuk. Deze persoon definieert de visie van het project, staat in contact met de stakeholders, beslist wat er wordt gebouwd (welke features en product backlog) en in welke volgorde.

De Scrum Master fungeert als een soort facilitator, vergelijkbaar met een stage manager in het theater. Ze helpen het ontwikkelteam te navigeren door de agile methode en lossen eventuele obstakels op die de voortgang van het project kunnen belemmeren.

Het ontwikkelteam zijn de acteurs zelf. Zij zijn degenen die de daadwerkelijke productontwikkeling uitvoeren. Het is belangrijk om op te merken dat binnen een Agile ontwikkelteam, iedereen gelijk is. Er is geen hiërarchie, wat leidt tot een cultuur van gedeelde verantwoordelijkheid en autonomie.

Termen van agile rollen

Binnen Agile zijn er veel termen en jargon die je zou kunnen tegenkomen. Het is belangrijk om de betekenis achter deze termen te begrijpen om effectief te kunnen communiceren binnen een Agile team.

Hier zijn enkele van de meest voorkomende termen:

 • Backlog: Dit is een geordende lijst van alles dat nodig is voor het product, zoals kenmerkt zich door de Product Owner.
 • Sprint: Een sprint is een vooraf bepaalde tijdsperiode, vaak 2-4 weken, waarin het team werkt aan het voltooien van specifieke product taken.
 • Burndown Chart: Dit is een visuele weergave van het werk dat nog moet worden voltooid in een sprint of project.

Uitdagingen en oplossingen bij het implementeren van Agile rollen

Het implementeren van Agile rollen is niet altijd even makkelijk. Er kunnen obstakels zijn die het proces bemoeilijken. Eén daarvan is het weerstand bieden aan verandering. Traditionele hiërarchieën en werkwijzen kunnen diep geworteld zijn, en de overgang naar Agile kan ontmoedigend zijn voor sommige teamleden.

Omgaan met deze uitdaging kan het beste worden aangepakt door open communicatie en training. Het is cruciaal om de voordelen van Agile uit te leggen en te laten zien hoe deze nieuwe werkwijze kan leiden tot betere resultaten en meer voldoening op de werkvloer.

Een andere uitdaging kan de verdeling van verantwoordelijkheden zijn. In een Agile team heeft iedereen een gelijke stem, maar dit kan tot conflicten leiden als de verantwoordelijkheden niet duidelijk zijn. De oplossing hiervoor is om vanaf het begin duidelijke rollen en verantwoordelijkheden vast te stellen. Dit kan worden bereikt door regelmatige vergaderingen en check-ins om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit.

De Rollen: Scrum Master en Product Owner

De Scrum Master en Product Owner zijn twee cruciale rollen in elk Agile team. Hoewel ze verschillende verantwoordelijkheden hebben, zijn ze allebei gericht op hetzelfde doel: het succesvol leveren van een product van hoge kwaliteit.

Scrum Master:

De Scrum Master is de facilitator van het team. De Scrum Master is niet een traditionele “manager” rol. Ze geven geen opdrachten of instructies aan het team, maar dienen eerder als een facilitator om ervoor te zorgen dat het team soepel en effectief kan werken.

De belangrijkste taken van een scrum master zijn:

 • Zorgen voor een soepel en efficiënt werkproces.
 • Het helpen oplossen van obstakels die het team in hun werk kunnen belemmeren.
 • Processen constant verbeteren.
 • Coachen en begeleiden van het team in Agile en Scrum principes.
 • Luisteren naar de zorgen en behoeften van je teamleden en om hen te helpen deze aan te pakken.
 • Het waarborgen van open en duidelijke communicatie tussen alle leden van het team en andere belanghebbenden.

Voorbeeld van een dag in het leven van een Scrum Master

08:45 – Aankomst en Voorbereiding

Bij aankomst op kantoor, begint de Scrum Master met het doornemen van eventuele nieuwe e-mails, updates of berichten die van invloed kunnen zijn op het team of de huidige sprint. Ze bekijken de agenda voor de dag en bereiden zich voor op de komende vergaderingen of sessies.

09:15 – Daily Scrum

De Scrum Master faciliteert de dagelijkse Scrum, ook bekend als de stand-up. Dit is een korte vergadering (meestal niet langer dan 15 minuten) waarin elk teamlid deelt wat ze gisteren hebben gedaan, wat ze vandaag gaan doen, en of er obstakels zijn die hun voortgang belemmeren.

09:40 – Teamondersteuning en belemmeringen oplossen

Na de Daily Scrum, werkt de Scrum Master aan het oplossen van eventuele belemmeringen die tijdens de vergadering naar voren zijn gekomen. Dit kan variëren van technische problemen tot het bemiddelen bij teamconflicten. Als er geen directe obstakels zijn, besteden ze hun tijd aan het ondersteunen van het team waar nodig, zoals het helpen bij de taakverdeling of het beantwoorden van vragen over de Scrum methode.

11:00 – Overleg met de Product Owner

De Scrum Master heeft regelmatig overleg met de Product Owner. Ze bespreken de voortgang van de huidige sprint, de prioriteiten voor de volgende sprint en eventuele problemen of zorgen.

12:00 – Lunch

Na de ochtendbestedingen, neemt de Scrum Master een welverdiende pauze voor de lunch.

13:00 – Verfijnen van de backlog

In de middag, kan de Scrum Master tijd doorbrengen met de Product Owner en het team om de product backlog te verfijnen. Dit omvat het bekijken van toekomstige taken, het inschatten van de inspanning die nodig is om deze te voltooien, en het prioriteren van de taken op basis van hun waarde voor het product.

15:00 – Begeleiden en coachen

De Scrum Master besteedt tijd aan het coachen van het team in Agile en Scrum principes. Dit kan gaan over het houden van workshops, het geven van trainingen of het simpelweg beschikbaar zijn voor één-op-één gesprekken.

17:00 – Reflectie en voorbereiding op de volgende dag

Aan het einde van de dag, evalueert de Scrum Master de voortgang van het team en plant ze de taken voor de volgende dag. Ze updaten de Scrum board, bereiden zich voor op de volgende Daily Scrum en zorgen ervoor dat alle teamleden de steun hebben die ze nodig hebben.

Product Owner:

De Product Owner is verantwoordelijk voor het bepalen van de visie van het product en het prioriteren van de taken die nodig zijn om die visie te realiseren.

Belangrijke taken zijn:

 • Het creëren en onderhouden van de product backlog.
 • Het prioriteren van de taken op basis van hun waarde voor het product.
 • Wees duidelijk en specifiek. Je team moet precies weten wat er van hen wordt verwacht. Zorg ervoor dat je duidelijk communiceert over de doelen en verwachtingen van het product.
 • Het werken met het team en andere belanghebbenden om te zorgen voor een gemeenschappelijk begrip van de productvisie en -doelen.

Voorbeeld van een dag van een Product Owner

08:45 – Start van de dag en organisatie

De Product Owner begint de dag door te kijken naar de huidige stand van het project. Ze controleren hun e-mails en andere communicatiekanalen om zich bewust te worden van eventuele nieuwe updates, vragen of problemen. Daarna nemen ze de tijd om hun agenda voor de dag te plannen.

09:15 – Daily Scrum

De Product Owner woont de Daily Scrum bij, waar het ontwikkelingsteam hun voortgang deelt. Ze luisteren aandachtig om inzicht te krijgen in de status van de huidige sprint en om eventuele nieuwe informatie op te pikken die invloed kan hebben op de product backlog.

09:40 – Backlog verfijning

Na de Daily Scrum, werkt de Product Owner aan het verfijnen van de product backlog. Ze herzien de lijst met taken en prioriteiten, kijken of er nieuwe functies moeten worden toegevoegd, of bestaande taken moeten worden bijgewerkt of verwijderd.

11:00 – Overleg met de stakeholders

De Product Owner heeft een ontmoeting met stakeholders om de voortgang van het product te bespreken. Dit kan gaan over het delen van updates, het ontvangen van feedback, en het verzekeren dat de productvisie nog steeds in lijn is met de bedrijfsdoelstellingen.

12:00 – Lunch

De Product Owner neemt een pauze om te lunchen en zich voor te bereiden op de taken van de middag.

13:00 – Samenwerken met het ontwikkelteam

In de middag, werkt de Product Owner nauw samen met het ontwikkelteam. Ze beantwoorden vragen over de taken, geven verduidelijking over de eisen en helpen het team om zich te concentreren op de meest waardevolle taken.

15:00 – Marktanalyse en productstrategie

De Product Owner besteedt tijd aan het onderzoeken van de markt, het analyseren van concurrenten en het plannen van de productstrategie. Ze kijken naar klantfeedback, verkoopcijfers en andere relevante data om inzichten te krijgen die kunnen helpen bij het sturen van de productontwikkeling.

17:00 – Reflectie en planning voor de volgende dag

Aan het einde van de dag, reflecteert de Product Owner op de gebeurtenissen van de dag en plant ze de taken voor de volgende dag. Ze zorgen ervoor dat de backlog is bijgewerkt en dat ze klaar zijn om de nieuwe dag tegemoet te treden met een duidelijk plan van aanpak.

Wat is de Blue ocean strategy en hoe pas…

In traditionele markten, aangeduid als ‘rode oceanen’, vinden we een speelveld dat verzadigd is met concurrenten. Ze bevechten een bekende markt met gevestigde spelregels....
Ruben Bunskoeke
2 min read

Het verschil tussen missie en visie: het kompas en…

In het bedrijfsleven worden de termen ‘missie’ en ‘visie’ vaak gebruikt, maar zelden volledig begrepen. Ze worden soms zelfs door elkaar gebruikt, wat de...
Ruben Bunskoeke
4 min read

De opkomst van werken op afstand: hoe technologie het…

Vanuit huis werken. Sommige mensen vinden het een hemel, anderen een hel. Voor 2020 (COVID) was thuiswerken vrij zeldzaam. Het was iets voor zelfstandige...
Ruben Bunskoeke
2 min read