Toegankelijk maken van je website voor iedereen (visuele beperking)

2 min read

Blinde en slecht ziende mensen ervaren diverse uitdagingen bij het navigeren op het internet. Allereerst zijn visuele content zoals afbeeldingen, video’s en grafieken vaak ontoegankelijk als ze niet voorzien zijn van geschikte alternatieve teksten of beschrijvingen.

Daarnaast kan de structuur en opmaak van een website problematisch zijn. Als de website niet logisch geordend is of geen duidelijke navigatie heeft, kan het moeilijk zijn om te navigeren met een schermlezer. Eveneens kunnen complexe interactieve elementen, zoals formulieren en drop-down menu’s, uitdagend zijn zonder de juiste codering.  

Bovendien kunnen CAPTCHA’s en andere beveiligingsmaatregelen die visuele verificatie vereisen, een aanzienlijk obstakel vormen. 

Tot slot zijn inconsistenties in de manier waarop websites ontworpen zijn en werken vaak een uitdaging, omdat ze het moeilijker maken om nieuwe websites snel te leren gebruiken.

Verplaats je in je gebruiker; je website is voor iedereen

Belangrijkste onderwerpen die je in overweging moet nemen bij het toegankelijk maken van je website voor mensen met een visuele beperking:

Kleurgebruik en contrast

Zorg ervoor dat de kleuren en het contrast op je website voldoende zijn voor mensen met een verminderd gezichtsvermogen. Vermijd ook het gebruik van kleur als de enige manier om informatie over te brengen.

Beschrijf de afbeeldingen

Alle afbeeldingen en andere niet-tekstuele onderdelen moeten een alternatieve tekst (“alt-text”) hebben die beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Deze elementen zijn anders niet toegankelijk. Ook als het niet precies onder woorden te brengen is, is de reden of waarde of gevoel wel te omschrijven.

Denk ook aan de ondertiteling bij een film. Soms wordt de muziek of een geluid omschreven. Bijvoorbeeld “🎶 vrolijke muziek”.

Formulieren

Zorg ervoor dat alle formulieren op de website gemakkelijk te navigeren en in te vullen zijn met behulp van een schermlezer. Dit doe je onder anderen door etiketten, veldtypes en place-holder tekst te gebruiken. Hierover vind je hier meer informatie.

Duidelijke en eenvoudige navigatie

Het moet voor alle gebruikers duidelijk zijn hoe ze door de website kunnen navigeren. Een logische informatiestructuur en sitemap, maken dit interpreteerbaar. Voor alle bezoekers is het prettig dat zaken op een logische en te verwachten plek staan.

Gebruik van ARIA-landmarks

Een ARIA-landmark is een bepaald soort attribuut dat je aan een HTML-element kunt toevoegen om aan te geven wat voor soort content het bevat. Software die de inhoud van het scherm leest aan mensen die het niet kunnen zien, kunnen herkennen en op de juiste manier kunnen presenteren aan de gebruiker.

Schaalbaarheid en responsiviteit

De tekst, maar eigenlijk alle elementen op de website, moeten goed schaalbaar zijn voor mensen die inzoomen. De website moet ook correct werken op verschillende apparaten en schermgroottes. Hier zijn mooie tools voor om dit te testen.

Ondertiteling en transcripties

Voor video- en audio-inhoud zijn ondertitels en transcripties nodig zodat mensen met een visuele beperking de inhoud kunnen begrijpen. Ook hier is tegenwoordig goede software voor. Het is vaak wel noodzakelijk om deze nog eens zelf goed na te lopen. Of het geheel aan een ervaren bureau uit te besteden.

Toetsenbordnavigatie

Alle functies van de website moeten toegankelijk zijn via het toetsenbord, aangezien sommige mensen met een visuele beperking geen muis kunnen gebruiken.

Toegankelijkheidstesten en -controles

Voer regelmatig toegankelijkheidstesten uit om te zorgen dat je website nog steeds toegankelijk is. Dit kan het gebruik van geautomatiseerde test-tools, maar ook het testen met echte gebruikers met een visuele beperking. Je hebt wel een ervaren gebruiker/tester nodig, omdat de meesten van ons niet bekend zijn met de tools.

Het is altijd het beste om te streven naar ‘universele toegankelijkheid’ – het idee dat je website toegankelijk moet zijn voor iedereen.

Zoals je ziet zijn veel punten ook voor alle bezoekers nuttig en is het je verplaatsen in de kern niet onhaalbaar.

Wat is een schermlezer?

Een schermlezer of screen reader is software die informatie op een computerscherm omzet in spraak of braille. Deze software maakt informatie toegankelijk voor mensen...
zil
33 sec read

Verplaats je in je gebruiker: gebruikerspersona’s in het kort

Jouw website is er voor jouw bezoekers, jouw klanten. Je moet dus in de huid van je bezoeker kruipen om te zorgen dat het...
zil
2 min read

Waarom zou je rekening houden met 217 miljoen mensen?

Zit je daar met je kop koffie, klaar om weer je dagelijkse portie digitaal genot tot je te nemen, sta je er ooit bij...
zil
1 min read